Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο: 2169392325

Email: info@biohub.gr

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 294 Α - Αιγάλεω, Αθήνα